NaplĂł

warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /var/www/baranyi.hu/html/includes/theme.inc on line 278.

NAPLÓ 

A bejegyzés dátuma a cikk elsĹ‘ sorában található.  Korábbi bejegyzések is megváltozhatnak. Erre utalást találnak a cikk elején. A bejegyzéseket egy bizonyos idĹ‘ múlva esetleg eltávolítom.


2013. december 17. 

Jó erkölcsbe ütközĹ‘

Tegnap volt tíz éves Anna, a legnagyobb unokám. Szép napom volt. Annának, Virágnak és Ágostonnak is szép napjaik vannak, még nincs egy hetes Zita és Vince, a két újszülött testvérük.

Szomorú nap volt a tegnapi. A legfelsĹ‘ bírói testület szembefordult velük, szüleikkel, és többi eladósodott jelzáloghitelessel.

Néhány évig jogi karon tanítottam, filozófiai tárgyat oktattam. Megérintett a jog, bár messze nem vagyok a paragrafusok szakértĹ‘je. Többet tudok a jogfilozófiáról. Ezért nem is vitatkozom a Kúriával arról, hogy jog szerint igazuk van-e a bankoknak.

Vizsgálták, hogy a devizahiteles szerzĹ‘dések érvényesek-e, jogszabályba, nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköznek-e, tisztességtelen, uzsorás, avagy színlelt, megtévesztés, tévedés folytán kötött szerzĹ‘dések-e.

A jogi részrĹ‘l most nem foglalok állást, ebben nem vagyok illetékes. Ám azt vitatom, hogy a Kúria kompetens volna nyilatkozni arról, hogy ezek a jelzálogszerzĹ‘dések nem ütköznek jó erkölcsbe. Milyen alapon? Kik Ĺ‘k, hogy megmondják, mi jó és mi rossz?

(Az pedig elgondolkodtató, hogy egy érvelés helyességét a gondolatmenet egyetlen hibája megkérdĹ‘jelezhetĹ‘vé teszi.)

Baranyi Károly

 


 


 

 

 

 

Az oldalt támogatja a Medikultur Kft és a Nemzeti Pedagógus MĹąhely